PRZYGOTOWANIE DO POGRZEBU:

Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego.

1. Zgłaszając śmierć osoby i ustalając pogrzeb chrześcijański należy przedstawić w kancelarii parafialnej akt zgonu i poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego (spowiedź, Komunia św., namaszczenie chorych).

2. Jeśli zmarły jest spoza parafii, należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego zmarłego parafianina.

3. Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiedni dokument.

4. Należy skontaktować się z grabarzem (kom.) i siostrami zakonnymi celem poinformowania ich o pogrzebie oraz uzyskania kluczy do kaplicy cmentarnej i cmentarza.

5. Uczestnicząc w pogrzebie starać się pomóc zmarłemu przez modlitwę, spowiedź i przyjęcie Komunii świętej oraz zachować powagę i skupienie podczas obrzędu.

6. Zachęcamy, aby trumnę z ciałem zmarłego przywieźć do kościoła na katafalk na godzinę przed rozpoczęciem pogrzebu. Jest wtedy dogodniejsze miejsce i czas na wspólnotową modlitwę większej liczby parafian chcących włączyć się w pomoc zmarłemu.

7. Pochówek na cmentarzu odbywa się według „Regulaminu cmentarza parafialnego”.

NASZA PAMIĘĆ O ZMARŁYCH:

Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:

1. Msza święta (w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dniu imienin …)

2. Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy św.)

3. „Wypominki” w miesiącu listopadzie

4. Zyskiwanie odpustów za zmarłych

5. Troska o estetykę grobu na cmentarzu

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.