Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

1. Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

2. Zgłaszając się powinni dostarczyć następujące dokumenty:

· dowód osobisty;

· świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące), jeśli chrzest był w innej parafii;

· świadectwo bierzmowania (jeśli brak odpowiedniej adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu);

· świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński);

· „Indeks formacji chrześcijańskiej” lub świadectwa ocen z religii z ostatnich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

· zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

· świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej z Poradni Życia Rodzinnego;

· zaświadczenie z USC o zawartym kontrakcie cywilnym, jeśli nie ma być ślubu konkordatowego.

3. Na podstawie powyższych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny, a następnie wygłoszone są zapowiedzi (przez dwie niedziele). Narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii, który po wygłoszeniu należy przynieść z powrotem do kancelarii.

4. Narzeczeni przystępują dwukrotnie do spowiedzi przedmałżeńskiej (pierwsza po spisaniu protokołu – z całego życia, druga spowiedź na dzień przed ślubem). Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

5. Spotkania w Poradni Rodzinnej w Besku odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Prowadzą je ks. Roman Froń (dekanalny duszpasterz rodzin) i doradczynie życia rodzinnego – panie: Elżbieta Knurek, Lucyna Kozubal i Elżbieta Szal-Sieczkowska.

TEMATYKA KATECHEZY PRZEDŚLUBNEJ

  • Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa
  • Miłość narzeczeńska, małżeńska i rodzicielska
  • Biologiczne podstawy Naturalnego Planowania Poczęć
  • Etyczne aspekty miłości małżeńskiej
  • Kultura pożycia małżeńskiego
  • Sporządzanie karty cyklu miesięcznego
  • Rodzina w służbie życiu.
  • Kultura życia a kultura śmierci
  • Metody Naturalnego Planowania Poczęć
  • Interpretacja kart cyklu

6. Wypada, aby świadkowie ślubu również przystąpili do spowiedzi.

7. Przed ślubem nowożeńcy powinni poinformować Siostry (zakrystiankę i organistkę) o terminie ślubu i poprosić o posługę.

8. Zazwyczaj sakrament małżeństwa zawiera się tradycyjnie w parafii narzeczonej (lub zgodnie z prawem w parafii narzeczonego). Zawarcie sakramentu poza parafiami własnymi narzeczonych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu tzw. licencji (pozwolenia swego proboszcza).

9. Cykl katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa (tzw. kurs przedmałżeński) w naszej parafii odbywa się co dwa lata.