Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich działających w oparciu o struktury kościelne w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną. Jest strukturą religijną, której głównym celem jest formacja członków stowarzyszenia w sferze duchowej, moralnej i kulturalnej. Ten cel realizuje poprzez poznawanie ewangelicznych prawd wiary, dążenie do ich pogłębionego rozumienia i realizacji w życiu codziennym oraz tworzenie nowego systemu myślenia głębokiego katolicyzmu. Zadaniem dla członków Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia społecznego i publicznego, w tym społecznego obywatelstwa Kościoła, oddziaływanie na bliskie środowisko, a także tam gdzie nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca formacyjna i ewangelizacyjna wśród własnych członków i w ich najbliższym otoczeniu ze ścisłą współpracą z hierarchią kościelną.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) formują się przez udział w wiosennych i jesiennych dniach skupienia, uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium św. Andrzeja Boboli, patrona stowarzyszenia, przeżywanie uroczystości patronalnej Chrystusa Króla w katedrze i parafii.

Co miesiąc odbywają się spotkania formacyjne w parafii. W naszej parafii jest to I sobota miesiąca. Wtedy członkowie POAK przygotowują liturgię, prowadzą nabożeństwo fatimskie i różaniec, a potem w domu parafialnym rozważają Boże słowo, omawiają temat formacyjny oraz dzielą się swoim życiem we wspólnocie kościelnej.

Każdy członek Akcji Katolickiej jest zobowiązany do troski swój duchowy rozwój przez stała, comiesięczną spowiedź św., regularną modlitwę indywidualną, poznawanie nauczania Kościoła i jego pasterzy, czytanie prasy katolickiej, świadczenie o Bogu w swoim otoczeniu (dom, praca, parafia).

Do naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej należy 11 osób. Prezesem jest p. Stanisława Ciupka z Bażanówki.

Chcesz umocnić się w wierze
Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła
– przyjdź do nas!

ZAPRASZAMY!