dsc_2593mParafia Jaćmierz p.w. Wniebowzięcia NMP liczy ponad 650 lat. Przechodziła w swej historii wiele pięknych chwil, ale również i dramatycznych, bardzo bolesnych. Dziś liczy około 1500 wiernych (w 1882 r. liczyła 2838 katolików i 95 Żydów). W pracy duszpasterskiej pomaga ks. wikariusz oraz siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, opiekujące się kościołem. W skład parafii wchodzą cztery miejscowości: Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Jaćmierz-Przedmieście i Bażanówka. W tej ostatniej miejscowości znajduje się kaplica dojazdowa p.w. św. Anny. W parafii działa kilka wspólnot – oprócz Akcji Katolickiej jest 13 Róż Różańcowych, dwa Kręgi Domowego Kościoła, oaza Dzieci Bożych, ministranci, Straż Honorowa NSPJ, Rycerstwo Niepokalanej, Grupa Biblijna, Dzieło Pomocy Powołaniom, Szkolne Koło Caritas, harcerstwo. Parafianie chętnie angażują się w sprawy parafialne.

Nasza parafia szczyci się pochodzącymi z niej zasłużonymi dla Kościoła kapłanami. Wśród nich należy wspomnieć już nie żyjących: ks. bpa Stanisława Jakiela, ks. infułata Jana Stączka, ks. prałata Zdzisława Majchra. Z parafii pochodzą trzej księża rodacy: ks. Piotr Rymarowicz, ks. Janusz Ćwiąkała i ks. Paweł Konieczny oraz s. Ewa Żyłka, służebniczka.

Bolesną sprawą ciążącą od wielu lat jest podział parafii. Zaistniał on w latach 20-tych XX w. Wyniknął z niesubordynacji ks. wikariusza, który nie okazał posłuszeństwa ks. bpowi i nie przeniósł się na wyznaczoną placówkę. Był lubiany wśród ludzi, bo postulował podział upadłych majątków ziemskich dla ludności wiejskiej. Po śmierci prob. ks. prał. Romana Olkiszewskiego, pan ze dworu, który miał prawo do przedstawienia biskupowi kandydatów na proboszcza w Jaćmierzu nie zaprezentował ks. wikariusza. Po pewnym czasie usunięto ks. wikarego siłą – z pomocą policji i wojska. Został umieszczony w więzieniu w Sanoku. Po tych wydarzeniach w parafii nastał bunt – ludzie przestali chodzić do kościoła. W tej sytuacji wprowadzono Kościół Polskokatolicki. Na dzień dzisiejszy na terenie parafii Jaćmierz działają dwie parafie polskokatolickie – jedna w Jaćmierzu, druga w Bażanówce. Wzajemne kontakty układają się pomyślnie. Ekumenizm jest codziennością wspólnego życia, wspólnych spraw, także i wspólnej modlitwy w czasie – najczęściej – pogrzebów, ale i ślubów czy chrztów.