Grupa Biblijna powstała w 2015 r. z inicjatywy parafian pragnących pogłębiać znajomość Pisma św. Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym dwa razy w miesiącu w środę po Mszy św. (z reguły są to druga i czwarta środa miesiąca).

Spotkanie przebiega według metody pracy z Pismem św., która nazywa się „lectio divina” czyli pobożne czytanie. Najpierw czytamy fragment biblijny („lectio”), potem nad nim medytujemy czyli analizujemy tekst, wyjaśniamy niezrozumiałe treści, próbujemy odczytać sens („meditatio”), dalej w ciszy kontemplujemy usłyszane słowo („contemplatio”), a w końcu modlimy się zainspirowani przez Boże słowo („oratio”).