„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa!” (św. Jan Paweł II)

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg niej zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z „piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne”, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.

Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (od października 2002 r. do października 2003 r.). Wtedy też papież wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Obietnice różańcowe otrzymane od Niepokalanej Matki przez bł. Alana de Rupe:

1. Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec (z orędzia Matki Bożej)
2. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
3. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
4. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
5. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wyprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
6. Ci, którzy zawierzają mi przez Różaniec, nie zginą.
7. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnicę, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
8. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
9. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
10. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
11. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
12. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
13. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
14. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinę śmierci.
15. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwe są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
16. Nabożeństwo mojego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

„Niech ludzie odmawiają Różaniec … i czynią pokutę za swoje grzechy”. Tak prosiła Matka Boża dzieci z Fatimy (Łucję, Franciszka i Hiacyntę), aby przekazały ludziom, że jeśli się nie nawrócą to czeka ich straszliwa wojna, cierpienia i prześladowanie. Tych, którzy się nie nawrócą, czeka piekło, „a jakie ono jest straszne” – wyznały dzieci po tym, jak Maryja ukazała im „wizję piekła”.
Ratunkiem dla świata jest Różaniec. Odmawiajcie Różaniec, a pokój zapanuje, uratujecie w człowieku piękno Boże, miłość zapanuje w waszych rodzinach i sercach. Kiedy zapytano małą Hiacyntę na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała: „na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej”.

W naszej parafii istnieje przy kościele parafialnym 13 Róż Różańcowych (9 żeńskich, 3 męskie i 1 młodzieżowa): Genowefy Barlewicz, Krystyny Kielar, Teresy Mazur, Anny Ostrowskiej z Jaćmierza, Anny Ostrowskiej z Posady, Danuty Stączek, Aliny Tarkowskiej, Lucyny Twardowicz, Joanny Żuchowskiej, Andrzeja Buczka, Jana Skopińskiego, Tadeusza Żyłki i Karoliny Skopińskiej. Przy kościele filialnym z Bażanówce istnieją 4 Róże: Bożeny Witek, Góreckiej, Bronisławy Kalityńskiej, Ćwiąkały.

Zmiana tajemnic Róż Różańcowych odbywa się w kościele parafialnym w I niedzielę miesiąca na sumie, w kościele filialnym w II niedzielę miesiąca po drugiej Mszy św.