1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Wychowania. W naszych modlitwach polecamy dzieci, młodzież i wychowawców. Na sumie poświęcenia ziarna siewnego. Dziś zbiórka w kopertach na potrzeby kościoła.
2. Msza św. w tygodniu o godz. 18.00, w sobotę o 7.30.
3. W liturgii: środa – św. Jana Chryzostoma, czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego (odpust w Besku), piątek – NMP Bolesnej, sobota – św. Korneliusza i Cypriana.
4. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III.
5. W środę po Mszy św. spotkanie aspirantów przed przyjęciem do grona ministrantów, które nastąpi w następną niedzielę. W środę spotkanie Grupy Biblijnej.
6. Spotkanie oazy w sobotę o godz. 10.30.
7. Bażanówka: Dziś poświęcenie ziarna siewnego na Mszy św. o godz. 9.30 i zmiana tajemnic róż różańcowych. W piątek Mszy św. nie będzie, ale będzie spotkanie dla kandydatów na ministrantów w piątek o godz. 17.00.