1. Dzisiaj w Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy się okres komunii wielkanocnej. Dziś o godz. 16.00 nabożeństwo czerwcowe i Msza św. Dziś zbiórka w kopertach na potrzeby kościoła.

2. Msza św. codziennie, oprócz czwartku, o godz. 18.00, w sobotę o godz. 7.30. W liturgii: poniedziałek – bł. męczenników: Józefa Achillesa Puchały, Katarzyny Celestyny Faron, Stanisława Starowieyskiego i towarzyszy – męczenników II wojny światowej; wtorek – św. Antoniego z Padwy; środa – bł. Michała Kozala; sobota – św. Brata Alberta Chmielowskiego.

3. W poniedziałek po Mszy św. zbiórka ministrantów, także aspirantów.

4. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana (Boże Ciało). W Jaćmierzu Msze św. o godz. 7.30 i 11.00 (po południu Mszy św. nie będzie). Po sumie udamy się z procesją do czterech ołtarzy w stronę Przedmieścia. Ołtarze: I przy figurze Matki Bożej w Rynku, II na Posadzie, III na Przedmieściu, IV przy Domu Ludowym na Przedmieściu, gdzie zakończymy procesję. Po błogosławieństwie Najświętszy Sakrament odwieziemy do kościoła. Proszę na procesję wziąć chorągwie, feretrony oraz baldachim, a dzieci z kl. III proszę, by przyszły w strojach pierwszokomunijnych. Strażaków proszę o zabezpieczenie trasy procesji. Zapraszamy wszystkie małe dzieci, aby przy boku swoich rodziców brały udział w tej uroczystej procesji – dziewczynki sypały kwiatki, chłopcy dzwonili dzwonkami. Do dzieci zwracamy się z prośbą, aby przez całą Oktawę Bożego Ciała, jak najliczniej uczestniczyły w procesjach Eucharystycznych. Prosimy o to i dorosłych –  jakże smutne są te procesje, kiedy nie ma ministrantów, nie ma kto nieść baldachimu, a Pan Jezus opuszczony i osamotniony. Te procesje Eucharystyczne niech będą wyrazem naszej żywej wiary i miłości do Jezusa obecnego pośród nas. Za pobożny udział w procesji Eucharystycznej podczas Uroczystości Bożego Ciała można zyskać odpust zupełny. W Bażanówce Msza św. o godz. 9.30.

5. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi świętej przed Uroczystością Bożego Ciała.

6. W Boże Ciało po południu wyjeżdżamy do Rzeszowa na koncert „Jednego serca, jednego Ducha”; wyjazd z Jaćmierza o 16.30 spod OSP, w Bażanówce o 16.15 z przystanku.

7. W piątek rozpoczyna się oktawa Bożego Ciała z procesjami; w niedzielę procesja po sumie. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

8. Oaza w piątek po Mszy św.

9. Bażanówka – Msza św. w czwartek o 9.30, w piątek o godz. 18.00.