1. Na sumie dzieci z kl. III otrzymają różańce. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie o godz. 16.00; po nim Msza św. Proszę młodzież i dzieci, które należą do odnowionej Róży, by przyszły na nabożeństwo różańcowe. Poświęcimy nowe tajemnice. Taca przeznaczona na WSD w Przemyślu.
2. Trwa miesiąc październik – zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Codziennie Msza św. o godz. 17.00, a po niej różaniec. Nie szczędźmy czasu na wspólną modlitwę. Za wspólnotowe odmówienie różańca (5 tajemnic) można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w intencjach papieża. Brak któregoś z warunków sprawia, iż odpust jest cząstkowy. Zapraszamy dzieci i młodzież oraz starszych jak najliczniej na wspólną różańcową modlitwę. Dostrzegamy dzisiaj ogrom zła i niepokoju, odejścia od Boga i Kościoła, dlatego przez Różaniec błagajmy Boga o miłosierdzie dla świata i naszej Ojczyzny.
3. W tym tygodniu: wtorek – św. Franciszka z Asyżu, środa – św. Faustyny, piątek – MB Różańcowej (odpust we Wzdowie).
4. Jutro spotkanie dla narzeczonych w Poradni Rodzinnej w Besku o godz. 17.00.
5. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
7. W czwartek od 16.30 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 17.00. W piątek spowiedź św. od godz. 16.00.
8. Za tydzień w niedzielę będziemy przeżywać Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka na cele Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która pomaga zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Proszę o pomoc Szkolne Koło Caritas.
9. Bażanówka: Msza św. we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 17.00, a po niej nabożeństwo różańcowe. Zachęcamy do spowiedzi św. przed Mszą św. w każdy dzień; w piątek od 16.00. W czwartek po różańcu spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej (kl. III) przygotowującej się do bierzmowania. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.30 zmiana tajemnic róż różańcowych.
10. Za tydzień zbiórka w kopertach na potrzeby Kościoła.