16 sierpnia 2016 roku odbyła się coroczna piesza pielgrzymka dziękczynna do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W pielgrzymce wzięli udział parafianie z Jaćmierz i Bażanówki, którym bliskie jest przesłanie św. Andrzeja Boboli.

Pielgrzymka ta była dla każdego ogromną łaską, szczególnie w kontekście przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia. Swoją obecność w Strachocinie rozpoczęliśmy od nawiedzenia świątyni – sanktuarium św. Andrzeja Boboli, przejścia przez Bramę Miłosierdzia i zapoznania się z historią życia św. Andrzeja Boboli.

Jak zaznaczył kustosz Sanktuarium, ks. Józef Niżnik, kult św. Andrzeja Boboli w tym miejscu rozpoczął się 16 maja 1988 roku, gdy w sposób uroczysty do świątyni zostały wniesione relikwie Świętego i umieszczone w nowym ołtarzu poświęconym św. Andrzejowi. Od tego dnia z każdym rokiem rozwija się bardzo dynamicznie i obejmuje coraz to większą rzeszę wiernych. Być może dlatego, jak podkreśla, że św. Andrzej postrzegany jest tutaj, jako skuteczny orędownik ludzkich modlitw. A może same początki kultu wzbudzają ludzkość ciekawość i prowadzą ich do Strachociny. Przybliżona historia dała nam także większą świadomość znaczenia tego miejsca dla naszej Ojczyzny.

O godzinie 17:00 przeszliśmy w procesji z relikwiami św. Andrzeja Boboli z Sanktuarium na Bobolówkę, gdzie przeżywaliśmy plenerową Drogę Krzyżową. Bobolówka, to miejsce zamieszkania szlacheckiej rodziny Bobolów w Strachocinie w latach 1520-1686, oraz narodzin św. Andrzeja. Znajduje się tam kaplica wzniesiona ku czci św. Andrzeja Boboli, poświęcona w  2007 roku. Wybudowana została dla uczczenia 350 rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Kaplica znajduje się w miejscu „resztówki”. Miejsce to sprawia, ze człowiek w zadumie, patrząc na ołtarz przedstawiający św. Andrzeja, może snuć w ciszy serca modlitwę do Boga za jego wstawiennictwem. Poniżej kaplicy znajdują się Dróżki tajemnic bolesnych Pana Jezusa i św. Andrzeja. Pięć kapliczek, w których umieszczone są obrazy ukazujące poszczególne tajemnice. Jeden z obrazów przypomina Mękę Jezusa, a drugi torturowanie św. Andrzeja. Szczególne miejsce na Bobolówce zajmuje właśnie Droga Krzyżowa, wzniesiona na pamiątkę 25-lecie kultu Świętego w Strachocinie. Czternaście stacji umieszczone w plenerze wśród dębów, każdy liczący po kilkaset lat, pięknie wkomponowują się w modlitewny krajobraz i podkreślają sakralny charakter tego miejsca.

Centralnym wydarzeniem była Eucharystia sprawowana o godzinie 18:00 przez bp Andrzeja Jeża – ordynariusza diecezji tarnowskiej, który wygłosił także okazjonalną homilię. Wskazał w niej na logikę postępowania wielkich świętych – pełnienie woli Bożej: – W Bogu dostrzegamy nasze największe dobro, w pełnieniu Jego woli drogę do wiecznej szczęśliwości i pierwszeństwa. – Przykładem takiej postawy jest św. Andrzej Bobola, który w miesiącu sierpniu, związanym z wieloma historycznymi wydarzeniami z życia naszej Ojczyzny, staje się zaś szczególnym orędownikiem spraw, jakie są w dzisiejszej Polsce na pierwszym miejscu.

Na zakończenie powróciliśmy rozważając tajemnice różańca świętego do świątyni, gdzie była okazja osobistej adoracji relikwii św. Andrzeja Boboli.

ks. Sebastian Mucha