Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tak naprawdę kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczął się na Golgocie, w chwili, kiedy setnik włócznią przebił bok Chrystusa. Od tego momentu nieustannie kontemplujemy otwarte Serce Pana Jezusa, w którym zawarta jest cała istota chrześcijaństwa. Jego otwarte Serce to Słowo Boga skierowane do nas, to nasze słowo skierowane do Boga, to słowo Kościoła skierowane do świata.

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 3 czerwca 2016 roku, przeżywaliśmy odpust parafialny w Jaćmierzu. Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Witold Szmyd, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława bpa w Trześniowie. Na sumie odpustowej i procesji obecni byli także księża z Dekanatu.

Tegoroczna uroczystość odpustowa była także okazją do dziękczynienia za 80 lat oddania naszej parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

ks. Sebastian Mucha