„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”. W czwartek po Niedzieli Najświętszej Trójcy Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Święto to, rozszerzone na cały Kościół łaciński przez papieża Urbana IV w roku 1264, z jednej strony stało się odpowiedzią wiary i kultu na herezje dotyczące tajemnicy obecności Chrystusa w Eucharystii, a z drugiej było ukoronowaniem gorącej pobożności eucharystycznej. Tego dnia lud Boży pragnie jeszcze bardziej niż zwykle adorować Chrystusa i oglądać Go pod eucharystyczną osłoną chleba.
Procesja Bożego Ciała jest najbardziej uroczystą formą procesji, gdyż sam Bóg idzie, niesiony przez kapłana w monstrancji, ulicami naszej miejscowości. Wchodzi niejako pośród nas, do naszych domostw, do naszego życia.

Procesja ta jest publicznym wyznaniem wiary i uwielbieniem Jezusa Chrystusa. Biblijne fragmenty, czytane tego dnia podczas Mszy świętej i procesji, podkreślają, że Eucharystia jest pokarmem duchowym i znakiem przymierza Boga z ludźmi.

Celebracja ta w czasie której udaliśmy się do 4 ołtarzy do Posady Jaćmierskiej (1- Jaćmierz OSP, 2- Jaćmierz Szkoła, 3- Posada Jaćmierska, 4- Posada Jaćmierska OSP) uświadamia jeszcze dobitniej, że Bóg jest z nami każdego dnia, a Jego obecność w tabernakulum jest żywa i prawdziwa.

ks. Sebastian Mucha