Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

29 kwietnia w czasie uroczystej Mszy św. o godz. 18.00, w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku, młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk J.E. ks. bpa Stanisława Jamrozka.

Ks. Biskup w homilii wskazał młodzieży na osobę św. Pawła, który z zaciętego prześladowcy rodzącego się Kościoła stał się gorliwym Apostołem i świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa.
Wszystkich obecnych przywitał proboszcz parafii ks. Andrzej Gil – vice-dziekan dekanatu Jaćmierz. W uroczystości brali też udział księża z dekanatu, siostry zakonne, rodziny bierzmowanych, wychowawcy, nauczyciele i licznie zgromadzeni wierni z okolicznych parafii.

Na zakończenie Ksiądz Biskup poświęcił krzyże, które młodzież otrzymała przed bierzmowaniem, oraz pamiątkowe obrazki.

W tym roku z naszej parafii sakrament bierzmowania przyjęło 12 młodych ludzi. Bezpośrednie przygotowania trwały od początku roku szkolnego, poprzez udział w Eucharystiach, spotkaniach formacyjnych, uczestnictwie w licznych nabożeństwach i adoracjach eucharystycznych a bezpośrednio przed samym bierzmowaniem przez udział w trzydniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych Ruchu Światło-Życie Rejonu Rymanów, które odbyły się w Jaćmierzu.

ks. Sebastian Mucha