Jubileusz stulecia odzyskania Niepodległości jest sposobnością dla uczczenia bohaterów, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. 26 listopada br. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Przemyśla i Regionu Przemyśl oraz Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu odbyła się uroczystość umieszczenia na nagrobku śp. Zdzisława Tarkowskiego odznaczenia „Gwiazdy Przemyśla”. Jest to wyróżnienie przyznawane po zakończeniu I Wojny światowej osobom, które walczyły o wolność miasta Przemyśla. Do tego grona należał Zdzisław Tarkowski (1899-1983), mieszkaniec Jaćmierza, legionista, obrońca Przemyśla i Lwowa.
Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii w kościele parafialnym w Jaćmierzu, której przewodniczył J.E. Biskup Stanisław Jamrozek wraz z ks. prałatem Stanisławem Czenczkiem, ks. Piotrem Rymarowiczem – rodakiem jaćmierskim i ks. Ryszardem Płatkiem – miejscowym proboszczem. Po zakończonym nabożeństwie głos zabrali prelegenci: Bogusława Pieczyńska – prezes TMPiRP, Janusz Bator oraz rodak jaćmierski, mieszkający w Przemyślu Jan Kaznowski, którzy przedstawili postać Zdzisława Tarkowskiego oraz wydarzenia, które rozegrały się w Przemyślu po I wojnie światowej w czasie walk o to, aby miasto leżało w granicach Rzeczypospolitej. Następnie uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie po modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Zdzisława Tarkowskiego. Dalszy ciąg uroczystości odbył się przed pomnikiem poświęconym bohaterom Ojczyzny. Na koniec w Domu Ludowym odbyła się akademia przygotowana przez dyrekcję, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu. W uroczystości oprócz osób duchownych brała udział rodzina Zdzisława Tarkowskiego, społeczność szkolna, władze Gminy Zarszyn, władze Hufca ZHP Ziemi Sanockiej oraz mieszkańcy parafii Jaćmierz.