1. Dzisiejsza niedziela jest adoracyjną, po Mszy świętej o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych. Składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
 2. Zachęcamy do licznego udziału dorosłych, młodzież i dzieci w nabożeństwach październikowych. Przez odmówienie 5 dziesiątków różańca i wypełnienie warunków można zyskać odpust zupełny. Przypominam, że kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału w co najmniej 7 nabożeństwach.
  Od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 Msza święta a po niej różaniec, natomiast w sobotę o godz. 7.30 Msza święta a po niej różaniec. W niedzielę o godz. 15.30 różaniec a po nim Msza święta.
 3. Następna niedziela jest drugą w miesiącu bardzo proszę o składanie ofiar w kopertach na fundusz inwestycyjny.
 4. W środę po nabożeństwie spotkanie Grupy Biblijnej.
 5. Bażanówka: Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 9.30 spotkanie Rady Parafialnej w salce przy kościele.
  Msze święte i nabożeństwa różańcowe od wtorku do piątku o godz. 17.00. W piątek po nabożeństwie spotkanie Oazy.
 6. W niedzielę 14 października obchodzić będziemy Dzień Papieski. W tym dniu chcemy wesprzeć duchowo i materialnie Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która z zebranych składek przekazuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Młodzież ze Szkolnego Koła „Caritas” będzie kwestować przed kościołem po wszystkich Mszach świętych.
 7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie Oazy Nowego Życia a o godz. 11.00 Oazy Nowej Drogi i Oazy Dzieci Bożych..
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W tygodniku Gość Niedzielny znajduje się artykuły m. in. o różańcu, sytuacji Kościoła katolickiego w Chinach, do numeru dołączona jest płyta z filmem „Sprawa Chrystusa”.

9. Błogosławieństwo dzieci