1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Możemy zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami przez cały rok na terenie Polski za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem. Dzisiaj o godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przez godzinę będziemy trwać przed Najświętszym Sakramentem w Godzinie Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział do św. Faustyny, że kto w tym dniu przyjmie Komunię św. będą mu odpuszczone wszystkie grzechy. Dziś po sumie zmiana tajemnic róż różańcowych oraz zbiórka w kopertach na potrzeby kościoła.

2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

3. Msza św. w tygodniu o godz. 18.00, w sobotę o godz. 7.30.

4. W poniedziałek w liturgii uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – modlimy się o poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

5. Jutro w Besku o godz. 17.00 spotkanie dla narzeczonych w Poradni Życia Rodzinnego.

6. We środę – 11 kwietnia – nowenna przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

7. W piątek po Mszy św. spotkanie dla młodzieży w ramach katechezy przedmałżeńskiej.

8. Dziękuję za ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu Róży Tadeusza Żyłki i przepraszam, że przez przeoczenie pominąłem przy wyznaczaniu adoracji w czasie Triduum, przepraszam.

9. W Bażanówce Msza św. w piątek o godz. 17.00, a po niej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. III.

10. W tym tygodniu dobrze by było rozebrać ciemnicę i grób; proszę o to strażaków i innych mężczyzn.