1. W liturgii: poniedziałek – św. Rafała Kalinowskiego, wtorek – Ofiarowanie NMP, środa – św. Cecylii; sobota – św. Katarzyny Aleksandryjskiej (odpust w Strachocinie i Jasionowie), niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i święto Akcji Katolickiej oraz KSM-u.

2. Msza św. codziennie o godz. 16.30, w sobotę o godz. 7.30.

3. We wtorek po Mszy św. zbiórka dla wszystkich ministrantów.

4. W czwartek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. II.

5. W piątek po Mszy św. krótkie spotkanie oazy. W piątek również spotkanie dla młodzieży w ramach katechezy przedmałżeńskiej.

6. W sobotę pielgrzymka Akcji Katolickiej do katedry w Przemyślu.

7. Bażanówka: Mszy św. w piątek nie będzie. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. III we czwartek o godz. 17.30. 

8. W ubiegłym roku, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Pasterze Kościoła w  Polsce wraz ze zgromadzonym ludem Bożym dokonali w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Celem proklamacji aktu było świadome potwierdzenie wyboru Jezusa za Króla i Pana, poddanie się Jego prawu, woli i władzy oraz wywyższenie Go we wszelkich wymiarach życia: osobistego, rodzinnego, zawodowego i społecznego. Chodzi o podjęcie dzieła intronizacji Jezusa, którego realizacja domaga się solidnej pracy nad sobą i pracy apostolskiej, aby królestwo Chrystusa urzeczywistniało się w nas i pośród nas. Dlatego w najbliższą niedzielę w rocznicę proklamacji Aktu  zechcemy uświadomić sobie na nowo powagę i wielkość, a także treść złożonego wówczas ślubowania i wynikających zeń zobowiązań. W czasie sumy odnowimy ten Akt wywyższenia Jezusa w naszych sercach i rodzinach.