Początkiem lipca gościliśmy w naszej parafii grupę św. Andrzeja zdążającą na Jasną Górę w ramach Przemyskiej Pielgrzymki. Jak się okazało, była to najliczniejsza grupa z wszystkich grup tegorocznej pielgrzymki pieszej. Jej przewodnikiem jest ks. Tomasz Podolak, wikariusz z sanockiej fary. Wśród pielgrzymów było kilku księży i kleryków, dwie siostry zakonne i ok. 140 osób, w tym kilka osób z naszej parafii.