W sobotę, 13 maja 2017 r. odbyła się XXII Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Uczestnicy tego spotkania zgromadzili się, aby podziękować Bogu za objawienia Matki Bożej Fatimskiej i za św. Andrzeja Bobolę, patrona Polski i Akcji Katolickiej.

Uroczystości rozpoczęły się w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, gdzie nastąpiło zawiązanie wspólnoty i skąd wyruszyła procesja z relikwiami św. Andrzeja w kierunku Bobolówki. Podczas drogi pielgrzymi odmawiali różaniec w intencji Ojczyzny. Po przyjściu na Bobolówkę wysłuchaliśmy  konferencji „Objawienia w Fatimie ratunkiem dla świata i ludzkości”, którą wygłosił ks. dr Adam Lechwar z diecezji sandomierskiej. Po konferencji rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Ks. Biskup skierował także Słowo Boże , w którym zachęcał licznie zgromadzonych, aby za przykładem św. Andrzeja Boboli szli i odważnie głosili Ewangelię, by inni również mogli spotkać Boga i doświadczyć Jego Miłości.Pod koniec uroczystości powołano nowy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie. Następnie Ksiądz Biskup pobłogosławił różańce, które przekazali członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z naszej archidiecezji jako dar na misje na Ukrainie oraz poświęcił figurę Matki Boskiej Fatimskiej ufundowaną przez członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu jarosławskiego. Ponadto przekazał na ręce odpowiedzialnych za poszczególne prezbiteraty teksty encykliki Piusa XII o św. Andrzeju Boboli dla wszystkich Parafialnych Oddziałów AK z naszej diecezji.

W pielgrzymce udział wzięli również członkowie Akcji Katolickiej z innych diecezji. Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki nie zabrakło także proboszcza naszej parafii, naszych parafian – wiernych czcicieli św. Andrzeja oraz członków jaćmierskiego Oddziału Akcji Katolickiej.

Wdzięczni Bogu za dar wspólnej modlitwy i bogate doświadczenia duchowe

Członkowie POAK