1. Dzisiaj niedziela zwana Niedzielą Gaudete; Pan jest blisko. Dziś zbiórka w kopertach na potrzeby kościoła i utrzymanie cmentarza.

2. Od 17 do 24 grudnia przygotowujemy się bezpośrednio do uroczystości Bożego Narodzenia. W tym czasie Kościół szczególnie przyzywa przyjścia Zbawiciela śpiewając tzw. wielkie antyfony.

3. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

4. Roraty o godz. 16.30; w sobotę o godz. 7.30. Zachęcamy do udziału. Spowiedź św. adwentowa będzie w następny czwartek (22 grudnia) od 14.30 do 17.00.

5. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. II gimnazjum; rozpoczynamy od udziału w roratach.

6. 13 grudnia przypada 35 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w naszej Ojczyźnie. Módlmy się za ofiary i za naszą Ojczyznę.

7. W środę spotkanie Grupy Biblijnej.

8. W czwartek po Mszy św. zbiórka ministrantów.

9. Spotkanie oazy w sobotę o godz. 10.00.

10. Bażanówka: dziś zmiana tajemnic róż różańcowych; roraty we wtorek, środę i piątek o godz. 7.00.