1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego i patronalne święto Akcji Katolickiej oraz KSM-u. Dziś zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

2. Msza św. codziennie o godz. 16.30, w sobotę o godz. 7.30. To ostatni tydzień, w którym modlimy się za zmarłych z wypominków.

3. W liturgii: poniedziałek – Ofiarowanie NMP, wtorek – św. Cecylii, czwartek – wsp. św. męczenników wietnamskich, piątek – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, odpust w Strachocinie i Jasionowie.

4. We środę spotkanie Grupy Biblijnej po Mszy św. (zapraszamy nowych uczestników).

5. Spotkanie oazy w piątek po Mszy św.

6. Przyszła niedziela jest I Niedzielą Adwentu i nowego roku liturgicznego, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Idźcie i głoście”.

7. W Bażanówce Msza św. w piątek o godz. 16.30.