1. W liturgii: czwartek – św. Elżbiety Węgierskiej, piątek – bł. Karoliny Kózkówny, sobota – bł. Salomei; niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego, a równocześnie zakończy się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

2. Dziś zbiórka w kopertach na potrzeby kościoła.

3. Msza św. jutro i wtorek o godz. 7.00; od środy do piątku o godz. 16.30, w sobotę o 7.30. W wypominkach modlimy się za zmarłych.

4. W poniedziałek o 17.30 w salce w domu parafialnym spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum.

5. W środę spotkanie Grupy Biblijnej.

6. W czwartek po Mszy św. zbiórka ministrantów.

7. Spotkanie oazowe w sobotę o godz. 11.00. W tym samym dniu odbędzie się zabawa andrzejkowa w sali OSP dla oazowiczów, która będzie trwała od 15.30 do 19.30.

8. W czwartek (17.11) rozpoczynamy Triduum przed Jubileuszowym Aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako Króla i Pana, który złożymy w niedzielę za tydzień. Owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od przygotowania swego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary. Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego przygotowania. Nie można bowiem sprowadzić Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać swe królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w triduum (czwartek, piątek, sobota), aby duchowo przygotować się do przyjęcia Pana Jezusa, jako Króla i Pana w naszych sercach, w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie.

9. Bażanówka – dziś zmiana tajemnic róż różańcowych; w czwartek o godz. 17.30 spotkanie dla gimnazjalistów z kl. II; w piątek nie będzie Mszy św.