1. Dziś rozpoczyna się tydzień misyjny; modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy. Dziś różaniec o godz. 16.00 w intencji misji. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na misje.
2. W liturgii wspominamy: poniedziałek – bł. Jana Wojciecha Balickiego, piątek – święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
3. Msza św. codziennie o godz. 17.00, a po niej różaniec.
4. W środę po Mszy św. spotkanie Grupy Biblijnej.
5. Bażanówka: Msza św. i różaniec od wtorku do piątku o godz. 17.00.
6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Modlitwa właśnie to najważniejszy i najcenniejszy dar dla naszych bliskich zmarłych. Nie zapominajmy o nich, ofiarując za nich Msze św. i swoje modlitwy. Już są gotowe kartki na wypominki. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi św. w najbliższym czasie, aby móc ofiarować odpusty za zmarłych.