Cały bieżący rok w sposób szczególny poświęcony jest rocznicy 1050 lecia Chrztu Polski. To ważne wydarzenie z 966 roku jest inspiracją do homilii, nauki religii w szkołach, do rozmów, ale także do twórczości artystycznej m.in. różnych występów i inscenizacji.

Ten wątek został wykorzystany także w przedstawieniu z okazji XIII Jarmarku na Jaćmierskim Rynku. Wykonawcami ról Mieszka I, Biskupa Jordana, mnicha, dworzan, rycerzy i czeskiej Królowej były dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu. Aktorzy ukazali, że Chrzest Księcia Polan nie był taki łatwy. To wydarzenie, jak i zrękowiny, a następnie ślub wymagały wielu przygotowań ze strony materialnej, jak również i duchowej.

Przedstawienie obejmowało także pogańskie tradycje takie jak stawianie posągów Światowida, czy tańce świtezianek.

Widzowie poznali legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz o założeniu pierwszej Stolicy Polski- Gniezna.

Sztuka, która ubogaciła obchody Jaćmierskiego Jarmarku i przybliżyła historię Polski zakończyła się polonezem, a następnie uczniowie wykonali taniec nowoczesny.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaćmierzu nagrodziło młodych artystów wręczając im tradycyjne serca z piernika i karteczki z trzema zestawami do wyboru.

Dzieci wykazały się dużymi zdolnościami aktorskimi na scenie.

Kacper Górecki