Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

W naszej wspólnocie parafialnej 21 Dzieci (13 z Jaćmierza i 8 z Bażanówki) przystąpiło tego roku do pierwszej Spowiedzi Świętej i po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa w Komunii Świętej do swojego Serca.

Dzieciom życzymy wielu łask Bożych i wierności Panu Jezusowi przez całe życie, a rodzicom wytrwałości w dawaniu dobrego świadectwa swoim dzieciom i prowadzeniu ich do pogłębienia wiary i bliskiej zażyłości z Jezusem.

Duszpasterze