W dniach 22-24 IV 2016 r. w naszej parafii, odbyły się Rekolekcje ściśle powiązane z 1050 rocznicą Chrztu Polski, w których uczestniczyły rodziny Domowego Kościoła Rejonu Rymanów, młodzież przygotowująca się do bierzmowania z naszej parafii i wszyscy chętni parafianie i przybyli goście.

Prowadzący ks. Mateusz Rutkowski podjął temat wynikający z tematu roku formacyjnego: „W Mocy Ducha Świętego”. Konferencje prowadzone przez ks. Mateusza wspomagane środkami audiowizualnymi, pozwoliły uczestnikom poznać Ducha Świętego w stopniu dotąd niespotykanym. Sama postawa – radosna i przekonująca otworzyła serca, umysły i pragnienia, oraz zaangażowała uczestników do głębszego poznania trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Potwierdziły to świadectwa wszystkich uczestników, które wypowiedziały wszystko co w ich sercach pozostało.

Nie mały wpływ na całokształt miał taniec uwielbienia wszystkich uczestników rekolekcji na rynku głównym w Jaćmierzu, było to również świadectwo dla mieszkańców tej miejscowości co Duch Święty potrafi czynić z tymi, którzy Mu się poddają. W mocy Ducha Świętego powrócili wszyscy do swoich rodzinnych parafii i do swoich domów.

Niech ten który nas umacnia i prowadzi czyni to z jeszcze większą siłą. Za ten szczególny czas dla naszej parafii i wszystkich uczestników: Chwała Panu!

Małżeństwo