Chrystusowe orędzie miłosierdzia nieustannie dociera do nas w geście Jego rąk wyciągniętych ku cierpiącemu człowiekowi. (św. Jan Paweł II)

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu !
Drodzy Parafianie!

Życzymy Wam miłości, pokoju i świętości
oraz wielu łask ofiarowanych nam
przez Jezusa Chrystusa
w Wieczerniku, na Golgocie i w Jego pustym grobie.

Z darem modlitwy i błogosławieństwem:

ks. Roman Froń – proboszcz
ks. Sebastian Mucha – wikariusz