Dzień 20 marca 2016 r. był szczególny dla naszej wspólnoty parafialnej nie tylko dlatego, że dzieci i dorośli do świątyni w tym dniu przynosili tradycyjne palmy.
Wieczorem rozpoczęto w niej Inscenizację Misterium Męki Pańskiej. Obejmowała ona biblijne sceny Paschy, modlitwy Jezusa w Ogrójcu, zdrady Judasza, pojmania Jezusa, zaparcia się Piotra, przesłuchania u Kajfasza, sądu u Piłata, Drogi Krzyżowej i Ukrzyżowania, oraz Zmartwychwstania.
W przedstawieniu, którego inicjatorem i opiekunem był ks. Sebastian Mucha – wikariusz tutejszej parafii, udział wzięło około czterdzieści osób. Była to młodzież przygotowująca się do bierzmowania i dorośli z Jaćmierza i Bażanówki. Wszyscy z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem odegrali swoje role. W organizacji pomagali strażacy OSP Jaćmierz i OSP Posada Jaćmierska.
Misterium, już po raz drugi odgrywane w parafii, zgromadziło mnóstwo zainteresowanych osób. Rodzice i rodziny występujących, babcie i dziadkowie, parafianie; oraz okoliczni mieszkańcy, wszyscy obecni, głęboko przeżywali przekazywane treści. Łzy kręciły się w oku, a nawet całkiem nieskrępowane, spływały po policzkach.
Na koniec, ks. Roman Froń, proboszcz parafii, przewodniczył na rynku celebracji Liturgii Światła i Wody, oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Misterium Męki Pańskiej w parafii nie tylko się odbyło, ubogaciło obchody Niedzieli Palmowej, ale zjednoczyło parafię w tym szczególnym Roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i Miłosierdzia.

ks. Sebastian Mucha